fbpx

Термография

123123

Термография

Термографията използва обстоятелството, че всички предмети изпращат топлинно лъчение. С помощта на инфрачервена камера това невидимо топлинно лъчение се приема и се представя във вид на инфрачервено изображение. Тез инфрачервени изображения се наричат още и термограми. Благодарение на известни физически закономерности и взаимозависимости, въз основа на приетото топлинно излъчване може да се направят заключения относно разпределението на температурата по повърхността на наблюдаваният обект.

Чрез представяне на разпределението на температурата по повърхността, строителната термография позволява да бъдат установени енергетично слаби места и топлинни мостове, това ще рече, области на обвивката на сградата с повишени топлинни загуби и не плътни места. Изработването на снимки на топлинната картина на сгради е най-бързият и най-ефективният път за визуално представяне на общото енергийно състояние на обвивката на сградата и при това се извършва безразрушително. Могат да се узнаят причините за повишения разход на енергия и да се планират мерки за икономия на енергия и въглероден диоксид, както и за необходима модернизация. Между другото, разходите за провеждане на термография на сграда са една добра инвестиция.

Нормална камера не може да покаже топлинните състояния на чашата за чай.

Едва посредством инфрачервената камера става видимо топлинното излъчване на чашата за чай.

За повърхностите на отоплявани сгради е валидно: топлите цветове указват за топли повърхности, студените цветове сочат студени повърхнини. Посредством температурната скала до инфрачервеното изображение може директно да бъде отчетена повърхностната температура на отделните строителни елементи.

Показаната в дясно инфрачервена снимка е типична за една не санирана еднофамилна къща от 1970 година. Цялата външна стена на къщата не е топло изолирана, което добре вижда от неравномерното разпределение на температурите Особено високи повърхностни температури се появяват в участъците на нишите за отоплителни тела таваните на етажите. Прозорците отговарят на тогавашното ниво на техниката. Освен това покривната площ и тавана на мазето се намират в неизолирано състояние. Отоплението и загряването на топлата вода се извършват посредством нискотемпературен котел на природен газ. При изчисляване на необходимостта от енергия съгласно разпоредбата за икономия на енергия се получават следните стойности:

Първична потребност на енергия 362 КВч/м2а
Крайна потребност на енергия 331 КВч/м2а
Емисия на СО2 83 Кг/м2а

Първична потребност на енергия 93 КВч/м2а
Крайна потребност на енергия 85 КВч/м2а
Емисия на СО2 22 Кг/м2а

Въз основа на тази картина може много добре да се разбере, какво може да предизвика една топлоизолация. Била е предприета многообхватна модернизация на обвивката на сградата. Посредством това топлинните загуби в участъка на нишите за отоплителни тела и таваните на етажите са отстранени. Вградените нови прозорци отговарят на днешните строителни изисквания. Разходът на енергия беше понижен допълнително чрез монтиране на устройство с ефективни горивни стойности на природен газ. Подгряването на топлата вода се подпомага посредством термично соларно съоръжение.

Актуални изолационни материали

Изолационни материали се използват в участъците покрив, стена, плочите на мазета и покриви. При това на повечето хора веднага им хрумва наименованието „стиропор”. Това, всъщност, е само едно търговско наименование материала пенополистирол. Освен химически произведените материали, обаче, има голям брой екологични изолационни материали от природно възобновяеми суровини. Следващата по – долу оценка показва, че в момента те се използват едва към 4%.

Процентен дял на използваните изолационни материали:

$

Минерални влакна 54,6%

$

Пеноматериали 41,4%

$

Природно възобновяеми суровини 4,0%