fbpx

Стъклопакети

123123

Стъклопакети

Важни критерии за оценката на стъклопакета са:

$

U: Коефициент на топлопреминаване – топлинна изолация.

$

G: Соларен фактор (показател за цялото количество слънчева енергия преминаващо през стъклото)- важен е за климатизацията.

$

TL: Светлинно преминаване (показва процентното количество светлина преминало през стъклото спрямо цялото количество излъчена светлина.)

$

Селективност: Високата селективност допринася за това помещението да са по-независими от атмосферните влияния. Оптимални стойности на селективност са ≤ 2.

Какви характеристики трябва да притежава сградният стъклопакет

Сградният стъклопакет може да повлияе от 70 до 90 % разхода на енергия. Ето защо е за предпочитане остъкляването да притежава следните характеристики:

$

Нисък соларен фактор;

$

Висока светлопропускливост;

$

Висока селективност;

$

Ниска U-стойност (топлопроводимост);

Коефициентът на топлопроводимост U показва количеството топлина, която преминава през 1 кв.м. от стъклото за 1 час при разлика в температурата от двете страни – 1 градус.

Разглеждайки въпроса с термалната защита от основно значение е да обърнем сериозно внимание на топлинните загуби в една сграда. Проучвания на специалисти дават следната информация за загубите на топлина:

$

Подове – 9%;

$

Стени – 26%;

$

Покрив – 24%;

$

Прозорци – 41%;

Няма как да не споменем ,че около 85% от дограмата се пада на стъклопакета.От тук можем да формулираме и един от основните проблеми за подобряването на термалния контрол във всеки дом,а именно правилния избор на стъклопакет. Избора на дограма също не е маловажен.

Таблица за коефициенти на двойни стъклопакети при дебелина 24мм.

Видове
стъклопакети
светло-
пропускливост
слънце-
пропускливост
UV –
пропускливост
топло-
пропускливост
шумо-
изолация
Бяло +
Бяло
81% 70% 44% 2.7 30dB
Бяло +
К-стъкло
80% 64% 42% 1.4(1.2) 30dB
Бяло +
4 сезона
80% 65% 28% 1.4(1.2) 30dB
Бяло +
Ламинирано
81% 7.7% 10.5% 2.8 36dB
Ламинирано +
К-стъкло
78.1% 62.4% 7.4% 1.5(1.1) 36dB
Рефл.зелено +
Бяло
34% 27% 6.3% 2.7 30dB
Рефл.зелено +
К-стъкло
33% 23% 4.3% 1.4(1.1) 30dB
Рефл.синьо +
Бяло
24.3% 26.4% 6% 2.7 30dB
Рефл.синьо +
К-стъкло
23.5% 21.6% 4% 1.4(1.1) 30dB
Рефл.класик +
Бяло
40% 35.4% 25.7% 2.7 30dB
Рефл.класик +
К-стъкло
39.3% 30.8% 15.8% 1.4(1.1) 30dB

Таблица за коефициенти на тройни стъклопакети при дебелина 32 и 40мм.

Видове
стъклопакет
светло-
пропускливост
слънце-
пропускливост
UV –
пропускливост
топло-
пропускливост
шумо-
изолация
Бяло + Бяло +
Бяло
73.6% 69.4% 44.5% 1.9 33dB
Бяло + Бяло +
К-стъкло
71.1% 58.6% 27.3% 1.3(1.1) 33dB
К-стъкло + Бяло +
4 сезона
68.7% 43% 36% 0.8 33dB
Ламинирано +
Бяло + „K“
71.3% 56.4% 6.5% 1.4(1.2) 40dB