Стъклопакети

Важни критерии за оценката на стъклопакета са:

$

U: Коефициент на топлопреминаване – топлинна изолация.

$

G: Соларен фактор (показател за цялото количество слънчева енергия преминаващо през стъклото)- важен е за климатизацията.

$

TL: Светлинно преминаване (показва процентното количество светлина преминало през стъклото спрямо цялото количество излъчена светлина.)

$

Селективност: Високата селективност допринася за това помещението да са по-независими от атмосферните влияния. Оптимални стойности на селективност са ≤ 2.

Какви характеристики трябва да притежава сградният стъклопакет

Сградният стъклопакет може да повлияе от 70 до 90 % разхода на енергия. Ето защо е за предпочитане остъкляването да притежава следните характеристики:

$

Нисък соларен фактор;

$

Висока светлопропускливост;

$

Висока селективност;

$

Ниска U-стойност (топлопроводимост);

Коефициентът на топлопроводимост U показва количеството топлина, която преминава през 1 кв.м. от стъклото за 1 час при разлика в температурата от двете страни – 1 градус.

Разглеждайки въпроса с термалната защита от основно значение е да обърнем сериозно внимание на топлинните загуби в една сграда. Проучвания на специалисти дават следната информация за загубите на топлина:

$

Подове – 9%;

$

Стени – 26%;

$

Покрив – 24%;

$

Прозорци – 41%;

Няма как да не споменем ,че около 85% от дограмата се пада на стъклопакета.От тук можем да формулираме и един от основните проблеми за подобряването на термалния контрол във всеки дом,а именно правилния избор на стъклопакет. Избора на дограма също не е маловажен.

Таблица за коефициенти на двойни стъклопакети при дебелина 24мм.

Видове
стъклопакети
светло-
пропускливост
слънце-
пропускливост
UV –
пропускливост
топло-
пропускливост
шумо-
изолация
Бяло +
Бяло
81%70%44%2.730dB
Бяло +
К-стъкло
80%64%42%1.4(1.2)30dB
Бяло +
4 сезона
80%65%28%1.4(1.2)30dB
Бяло +
Ламинирано
81%7.7%10.5%2.836dB
Ламинирано +
К-стъкло
78.1%62.4%7.4%1.5(1.1)36dB
Рефл.зелено +
Бяло
34%27%6.3%2.730dB
Рефл.зелено +
К-стъкло
33%23%4.3%1.4(1.1)30dB
Рефл.синьо +
Бяло
24.3%26.4%6%2.730dB
Рефл.синьо +
К-стъкло
23.5%21.6%4%1.4(1.1)30dB
Рефл.класик +
Бяло
40%35.4%25.7%2.730dB
Рефл.класик +
К-стъкло
39.3%30.8%15.8%1.4(1.1)30dB

Таблица за коефициенти на тройни стъклопакети при дебелина 32 и 40мм.

Видове
стъклопакет
светло-
пропускливост
слънце-
пропускливост
UV –
пропускливост
топло-
пропускливост
шумо-
изолация
Бяло + Бяло +
Бяло
73.6%69.4%44.5%1.933dB
Бяло + Бяло +
К-стъкло
71.1%58.6%27.3%1.3(1.1)33dB
К-стъкло + Бяло +
4 сезона
68.7%43%36%0.833dB
Ламинирано +
Бяло + „K“
71.3%56.4%6.5%1.4(1.2)40dB
Share This