fbpx

Микровентилация

123123

Какво е микровентилация?

Oбковът осигурява контролирана вентилация без да има загуба на топлина. Как се постига това? Дръжката на прозореца е специфична – има още една позиция на отваряне, под ъгъл 45°. По този начин се осигурява една пролука, с размери между 10 и 13 мм в горния край на прозореца, което е достатъчно, за да се гарантира необходимата вентилация на помещението.

Разликата във въздушното налягане вътре и извън помещението позволява една бавна, но ефективна смяна на въздуха. При желание за микровентилация се използва стандартният Roto-обков за двуосово отваряне. Обковът за микровентилация е приложим само при стандартните правоъгълни прозорци. Предимството тук е, че няма допълнителна монтажна работа, системата не позволява проникване на дъждовни капки и има допълнителна противовзломна защита във фиксираната мкикровентилационна позиция. Това е една чудесна възможност за сигурно, безопасно и ефикасно проветряване на помещенията, а оттам и за предотвратяване на конденза.