fbpx

Дистанционно отваряне на прозорци Geze Ecchain

123123

Дистанционно отваряне на прозорци Geze Ecchain

Лесен начин за отваряне на труднодостъпни прозорци чрез механизма на Geze Ecchain. Прозорците се отварят посредством електрически двигател с верига, който се управлява с елeктрически ключ, монтиран на удобно за вас място. Прозорците може да се отварят както навътре, така и навън.

Интегрираната опция за регулиране на максималното отваряне на прозореца до 200mm и до 400mm, позволява приспособяване към различните изисквания за вентилация.Цветовете на двигателя са бял, сив и черен.
Geze Ecchain може да бъде монтиран на всякакъв вид дограма( пвц, алуминиева и дървена) . Може да се използва за всякакъв вид отваряне на прозорците, когато пантите са в горния край на касата, когато пантите са в долния край на касата и когато пантите са отстрани на касата.

Цветове