english  russian    Salamander-Койчеви facebook   

Новини
Стъкло четири сезона Evolution
Ново поколение стъкло четири сезона - Evolution!
Повече информация


нови цветове
Нови цветове в
каталога на Salamander
Повече информация

пвц дистанционер
ПВЦ дистанционер
- против конденза!
Повече информация

Стъкло четири сезона
Новия дизайн на дръжката Roto придава уникалност на вашия прозорец!
Повече информация

ВСИЧКИ НОВИНИ
PVC дограма ПОКРИВНИ ПРОЗОРЦИ алуминиева дограма интериорни врати
PVC ДОГРАМА ПОКРИВНИ ПРОЗОРЦИ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

  Control®Innerseal и Control®TopSeal се произвеждат от 45 години в Норвегия и са разработени специално за задоволяване на високите изисквания на нефтената индустрия при производството на нефтени платформи на високи бетонови подпори.Нефтената индустрия се нуждае от импрегниране на бетона за тези платформи с гаранция минимум 100 години без последваща обработка или поддръжка.Нефтените платформи са потопени на 430 м дълбочина в Северно море и са непрекъснато изложени на солена вода , голяма влага ,високи температури и екстремен студ. Третираните с Control®Innerseal нефтени платформи стоят повече от 39 години защитени срещу влага, проникване на вода или корозия на бетоновия фундамент.

  Control®Innerseal заздравява, уплътнява, облагородява, консервира и санира строителните материали в рамките на една технологична операция.Прониква дълбоко (до 20 см ) в строителния материал и образува една постоянна, но пропускаща въздух бариера срещу влагата и корозивните химикали, прави повърхностите на строителните материали водонепропускливи , резистентни на киселини, соли и масла и допълнително възпрепятства карбонатизирането , корозията и изветряването, както и покриване с мухъл, плесен,бактерии и алгециди.Друго голямо предимство на Control®Innerseal е че предотвратява образуването на пукнатини при полагане на безшевни подове.Освен това се намалява с около 30% разхода на енергия за отопление или охлаждане.


  Control®TopSeal бе разработен като допълнителен продукт за повърхностна защита на бетона, но в днешно време се използва за самостоятелна импрегнация и защита на всякакви бетони, камъни,каменни плочи ,покриви от цигли, саниране на исторически паметници ,както и за последващо саниране на зидарията с енергоспестяващ ефект при тухлени сгради.


 Животински, растителни и минерални мазнини и масла не могат да проникнат повече в строителните материали. Controll®Innerseal не съдържа хидрофобни вещества и след 14 дни върху него могат да бъдат нанасяни бои или мазилки. Чист натурален продукт на базата на водоразтворими натриево-калиеви силикатни смеси с органичен катализатор. Готов за приложение разтвор:

 • Разтворим във вода катализиращ натрий/калиев силикат , дълбокопроникващ в капилярите;
 • Прави минералните строителни материали непропускливи за вода под високо налягане на дълбочина до 200 мм;
 • Без цвят, без мирис, без разтворители, незапалим и неотровен (VOC DIN 16000 тестван) ;
 • Не прави филм, а прозрачна, чиста , естествена повърхност;
 • Увеличава химическото съпротивление на минералните строителни материали срещу киселини, вредни соли, фекалии и други въздействия на животински отпадъци;
 • Бетонът, тухлената зидария,пемзата, порестия бетон, грубите и фино-порести варовикови пясъчници и мазилки стават воднонепропускливи;
 • Служи като хоризонтална и вертикална химическа бариера и възпрепятства трайно обратното проникване на влага (зависи от налягането);
 • Усилва пожароустойчивостта на минералните строителните материали;
 • Има висока въздухопропускливост : Sd – Wert < 0,01 ( според строителен материал и здравина * 10 – 12);
 • Не съдържа алергени , биоциди и фунгициди;
 • В процеса на кристализацията и сушенето на минерални строителните материали изважда от тях вредните соли ( напр. предизвиква постоянна и дълбоко действаща редукция на хлора);
 • Дълбоко проникваща корозионна защита на металната армировка (дълбочина на проникване > 195 мм),ЕN 1504-9:2005 / Princip (IP , MC);
 • Не уврежда околната среда, биологично разграждащ се и безопасен за хора, животни, растения и дървета
 • Предпазва от плесени, гъбички , зелени водорасли (алги) и образуване на мухъл чрез трайно намаляване на повърхностната влага;
 • Безопасно защитно импрегниране на съоръженията за питейна вода и бетонни стени в контакт с питейна вода

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 Controll®Innerseal може да се използва за всякакви видове бетон,плътни и кухи тухли,пенобетон и груби- или финопорести естествени варовици и пясъчници. Спектърът на възможностите за приложение е много голям.
Тук ще намерите някои примери, при които Controll®Innerseal е успешно използван:

 • Мазета ( стени + подове) - саниране на влагата респ. защита при ново и старо строителство;
 • Външни стълби от всякакъв необработен камък и бетон;
 • Тераси (от бетон, камък или каменни плочи);
 • Балкони;
 • Фундаменти;
 • Комини от бетон,
 • Хидротехнически съоръжения - язовирни стени,мостове,тунели и др.;
 • Щампован бетон и саморазливащи се настилки - възпрепятства образуването на цепнатини и съкращава драстично (до 2-3 часа) времето на съхнене;
 • Бани, душове и влажни помещения – икономично и много стабилно импрегниране;
 • Подове на гаражи ( преди да бъдат лакирани, боядисани, облицовани );
 • Плувни басейни от бетон (преди да бъдат лакирани, боядисани, облицовани );
 • Бетонни вани (за мазета или подземни гаражи при изолация на подземни води);
 • Плоски покриви (при саниране или ново строителство да се запечата с Controll®Topseal)
 • Тухлена или каменна зидария – създава хоризонтална бариера срещу влагата,отстранява влагата иобразуването на плесени;
 • Импрегниране на готови бетонни елементи
 • Басейни за вода и водни резервоари
 • Съкращава драстично (до 2-3 часа изляти от бетон елементи – основи,стени,фундаменти. Не е необходимо поливане на хоризонтални плочи за предпазване от напукване.

Термографски изпитания върху силикатна фасада след третиране с Controll®Topseal

   Фасадата на еднофамилна къща бе почистена с песъкоструйна машина под високо налягане и след пълното изсушаване бе третирана 1 път с Controll® Topseal.Беше направено термографско изследване преди (март 2009) и след (март 2010) третирането и се установи,че разходите за отопление и ел.енергия са намаляли средно с 51%.